Cases

Vores kunder møder dagligt nye udfordringer, som stiller øgede krav til forretningsgange og udstyr. De udfordringer kan vi hjælpe med at løse og samtidig bidrage til at skabe mere værdi for vores kunder.

Kompetent samarbejdspartner

I samarbejde med vores kunder har vi skrevet forskellige cases, der fortæller, hvordan de konkrete løsninger fungerer og hvad de har betydet.

Du vil kan læse om vores kunder og deres produktion samt deres erfaringer og de resultater, de har opnået, at ved at anvende Scanvaegt-løsninger og –systemer til at løse nogle de udfordringer, de møder hver dag. Vi håber, at deres erfaringer måske tjene til inspiration for dig og give dig idéer til produktionsforbedringer.

Kontanthåndtering

Her kan du læse om vores kunders erfaringer med af vores tyverisikre kontanthåndteringssystemer.
Udover at nedbringe tyveriforsøg har vores kunder også opnået andre forbedringer, blandt andet er de sluppet af med kassedifferencer, de sparer tid på kasse-opgørelsen og er istand til hurtigere at ekspedere deres kunder.
Læs mere her

Returpant

Ved at anvende vores returpant-løsninger, undgår vores kunder driftstop, da systemet automatisk sender en varsel ved behov for service. Både personale og kunder får god instruktion af returpantsystemet vha. video og touch-screen. Butikken kan selv oprette flere forskellige donationsknapper uden behov for eksterne assistance.
Læs mere her

Pakning & Prismærkning

Mange af vores kunder anvender et eller flere produkter fra vores program til vejning, pakning og prismærkning.
Du kan læse om de fordele, de har opnået med vores pakkemaskiner og prismærkningsanlæg og – f.eks. mere effektive arbejdsrutiner, højere kvalitet, bedre vare-information og besparelse på tid og materialer.
Læs mere her

Vejning

Idag anvendes vores butiksvægte ikke blot til at veje varerne – vores kunder løser en række andre opgaver, f.eks. kø-styring, video-reklame, print af rabatkuponer og opskrifter, som skaber mer-omsætning, trådløs kommunikation og opdatering af varer samt priser.
Læs mere her